Sözlükte "menşeviklik" ne demek?

1. Rus sosyal demokrat hareketi içinde bolşevikliğe karşıt olarak gelişen akımmenşeviklik

Menşeviklik ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Menshevism) Menşeviklik ve Bolşeviklik XX. asrın başlarında Rusya’daki iki Sosyalist hizibin adlarıdır. Bir yeraltı organı olarak kurulan Sosyal Demokrat İşçi’ Partisi, 1898 yılında ikiye bölünmüş ve Lenin bu gruplara Bolşevik ve Menşevik adlarını takmıştır. Lenin kendisinin de içinde bulunduğu grubu "çoğunluk grubu" anlamına gelen (aslında azınlık olmasına rağmen) Bolşevik, karşı grubu ise Menşevik diye tanıtmıştır. Menşevikler, Rusya’nın gelişmesini tamamlamadan komünist rejime geçilemeyeceğini, bunun için bir ara rejim olarak Demokrasi uygulamasına gerek olduğunu savunmakta idiler. 1917 de Komünist İhtilalin ilk aşamalarında Menşevikler hakim durumda bulunuyorlardı. Ancak Lenin, iktidarı aldıktan sonra Menşeviklerin gücü kırılmış ve 1920 lerden sonra bunlar tamamen silinmişlerdir.

--Reklam--